Alle voordelen op een rijtje

Diesel motor minder emissie en schone motor

2Minder emissie

Minder schadelijke uitstoot, steeds strenger wordende eisen omtrent emissie; het is een race geworden voor de ontwikkelaars van motoren. Als verbrandingsmotoren nieuw zijn, voldoen ze uiteraard aan de wettelijke eisen. Maar in het dagelijks gebruik vervuilen de motoren intern, waardoor de prestaties afnemen en de motor zijn vermogen verliest. Ter compensatie geeft de bestuurder meer gas en dat resulteert weer in meer interne vervuiling en hogere uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

 

Een blijvend schone motor en minder emissie

Door het gebruik van DFC 2020 als conditioner in de diesel wordt en blijft uw motor schoon. De motor blijft aan de fabrieksspecificaties voldoen en de emissies blijven laag. Maar ook aan vervuiling onderhevige delen zoals de EGR-klep en andere kleppen, verstuivers en het roetfilter blijven schoon. Hiermee is er tot 50 procent minder roetuitstoot en behoren grote roetpluimen uit de uitlaat tot het verleden. Dat is goed voor het milieu en de dieselmotor.

 

Reductie in totale CO2 uitstoot

Door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals diesel ontstaat CO2. Door minder brandstof te verbruiken wordt simpelweg minder CO2 geproduceerd.

 

Effect wanneer alle Nederlandse dieselvoertuigen voorzien worden van DFC2020

Een rekenvoorbeeld leert dat als alle Nederlandse dieselvoertuigen voorzien zouden worden van DFC2020 en wij uitgaan van een minimale maar zeker realiseerbare besparing van 5 % dan zal er in Nederland alleen al meer dan 1,5 miljard kilogram CO2 bespaard worden. Dit terwijl het ambitieuze plan van Het Nieuwe Rijden één miljard kilogram CO2 reductie is.

 

Compensatie bedrijven voor reductie CO2 footprint

Veel bedrijven, met name die inschrijven op openbare aanbestedingen, kunnen een compensatie krijgen als ze een CO2 footprint kunnen overleggen. Voor deze bedrijven rekenen wij bij DFC2020 graag het voordeel uit. Dit vindt plaats aan de hand van het aantal liters diesel van de huidige consumptie, naar wat dat kan worden door toepassing van DFC2020 in de diesel. Voor een transportonderneming met 100 vrachtwagens praat je al snel over 19.768 ton CO2 reductie.